ข้อดี-ข้อเสียของเสาเข็มแบบเจาะ


  ในปัจจุบันนี้การใช้งานเสาเข็มเจาะในงานฐานรากนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากเสาเข็มเจาะนั้นตอบสนองความต้องการของวิศวกรผู้ออกแบบได้อย่างมาก และเนื่องด้วยเหตุนี้เอง ทำให้เกิดบริษัทเสาเข็มเจาะหรือผู้รับเหมาทำเสาเข็มเจาะรายย่อยอื่นๆที่ไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการทำเสาเข็มเจาะอย่างเเท้จริง เกิดขึ้นมาในวงการก่อสร้างจำนวนมาก เราได้คำนึงถึงความมีมาตรฐานและความรับผิดชอบนี้ จึงได้รวมกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์และเข้าใจอย่างแท้จริงในการทำเสาเข็มเจาะ จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์ไพล์ จำกัด และในปัจจุบันก็ได้เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้างและเสาเข็มเจาะ ว่าเราคือบริษัทผู้ทำเสาเข็มเจาะที่สามารถทำงานได้ตามคุณภาพและมาตรฐาน รวดเร็ว ราคาย่อมเยาและเป็นธรรม

  ในการทำเสาเข็มเจาะนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งการเจาะเสาเข็มที่ดี ไม่เพียงแต่ต้องเลือกเสาเข็มเจาะที่ได้มาตรฐานเท่านั้น แต่รูปแบบของการขุดเจาะก็มีความสำคัญกับการก่อสร้างอาคารในแต่ละสถานที่ด้วยเช่นเดียวกัน

  เสาเข็มแบบเจาะ เป็นเสาเข็มที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างบริเวณที่พื้นที่ที่ต้องการก่อสร้างอยู่ในเขตชุมชนและมีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆจำนวนมาก โดยเสาเข็มแบบเจาะนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียหลายประการที่เราจำเป็นต้องทราบก่อนการเลือกใช้

  ข้อดีของเสาเข็มแบบเจาะ คือ สามารถใช้ได้ในบริเวณพื้นที่จำกัด เขตชุมชน หรืออยู่ติดกับบ้านเรือนทั่วไป โดยไม่ส่งเสียดังรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบ ไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนในขณะทำการขุดเจาะและพื้นฐานเสาเข็มมีความแข็งแรงมากกว่า สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานต่อเติมอาคารและงานแก้ไขรากฐานของตัวบ้าน

  ข้อเสียของเสาเข็มแบบเจาะ คือ มีราคาแพงกว่าเสาเข็มแบบตอก เพราะต้องหล่อเสาเข็มขึ้นมาใหม่ ใช้ระยะเวลาในการหล่อเสาเข็มที่นานกว่า และอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นหากเจ้าของอาคารเลือกใช้โครงเหล็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวอาคารให้มีมากขึ้น

  ทั้งหมดนี้คือข้อดีและข้อเสียของการใช้เสาเข็มแบบเจาะในการก่อสร้างอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าของอาคารควรรู้ก่อนการตัดสินใจเลือกเสาเข็ม คือคุณสมบัติของเสาเข็มและรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้งาน เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ทั้งประเภทของเสาเข็มและรูปแบบในการขุดเจาะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญมากที่สุดสำหรับความมั่นคงและเป็นรากฐานที่ดีของทุกอาคารที่ก่อสร้าง


  • ปริมาณเสาเข็มจะขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักทั้งหมด โดยสามารถให้ผู้ออกแบบกำหนดให้ ส่วนระยะห่างของการเจาะเสาเข็มกับผนังอาคาร หากเราต้องการเจาะเสาเข็มเจาะ ใกล้กับผนังอาคาร หรือ รั้ว ระยะ...

  • เสาเข็มแบบตอกนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกันกับเสาเข็มประเภทอื่น ๆ ซึ่งพื้นฐานทั่วไปของการใช้งานเสาเข็มแบบตอก จะนิยมใช้ในบริเวณที่สิ่งก่อสร้างอยู่ห่างจากชุมชนหรือมีสถานที่ก...

  • ประเภทของเสาเข็มเสาเข็มที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนทั่วไปในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของการผลิตและการใช้งาน ได้แก่1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (prestressed concret...
    • บริษัท เพาเวอร์ไพล์ จำกัด 102/51 ซ.ริมทางรถไฟบางซื่อแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพฯ 10800 ติดต่อ-สอบถามได้ที่ 086-339-6266คุณกั๊ก LINE ID:@952pniikหรือคลิก Email: powerpile66@gmail...